Nuomonės
2020-11-03

Skyrybos: nuo ko pradėti?

paskelbė
Ieva Vileikė

Neginčytina, kad asmens gyvenime sprendimas nutraukti santuoką neretai pareikalauja ne vien didelio psichologinio streso, bet taip pat teisinio reguliavimo nežinomybė sukuria ir papildomų dvejonių. Esant tokiai situacijai, kilo poreikis aiškiai ir glaustai aptarti pagrindinius teisinius aspektus apie dabar galiojantį teisinį reguliavimą Lietuvoje. 

Visų pirma, asmuo, pasiruošęs skirtis, turi būti įsitikinęs savo pasirinkimu. Šiuo aspektu, leiskite atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog sprendimas nutraukti santuoką teisine prasme sukelia rimtas teisines pasekmes.

Santuoka gali būti nutraukiama keliai būdais:

 1. Skyrybos bendru abiejų sutuoktinių sutarimu
 2. Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu
 3. Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu dėl kito sutuoktinio kaltės


Skyrybos bendru abiejų sutuoktinių sutarimu

Atkreiptinas dėmesys, kad sutuoktiniai pasirinkę šį išsiskyrimo būdą, turi galimybę išvengti ilgai trunkančio teisminio proceso, kadangi įstatymas numato, kad prašymai dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu teisme išnagrinėjami ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo jų priėmimo dienos. Be to, skyrybos abiejų sutuoktinių sutarimu yra ir ekonomiškai naudingos ginčo šalims, kadangi sutuoktiniai yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Tačiau viskas ne taip paprasta, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Norint išsiskirti šiuo būdu, turi būtų įgyvendintos toliau nurodytos sąlygos:

 • nuo santuokos sudarymo turi būti praėję daugiau kaip vieni metai
 • abu sutuoktiniai turi būti visiškai veiksnūs
 • sutuoktiniai turi būti sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių

Įstatyme įtvirtintas reikalavimas, kad norint santuoka nutraukti bendru abiejų sutuoktinių sutarimu, reikia, kad nuo santuokos sudarymo turi būti praėję daugiau kaip vieni metai, yra įtvirtintas tam, jog poroms iškart susituokus jos turėtų pakankamai laiko tarpusavyje aptarti iškilusias problemas be išankstinio nusistatymo matant tik vienintelę opciją – skyrybas. Kita vertus, nemanykite, kad santuokos neįmanoma nutraukti ir praėjus mažiau nei vieneriems metams nuo jos sudarymo. Ši galimybė taip pat yra įmanoma, tačiau jau kitais įstatyme įtvirtintais pagrindais.

Norint santuoką nutraukti bendru sutuoktinių sutarimu, sutuoktiniai prieš inicijuodami teisminį procesą jau turi būti sutarę dėl teisinių santuokos nutraukimo padarinių. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo klausimu sutuoktinių susitarimas turi būti įformintas rašytine sutartimi, kurią gali parengti šalių pasirinktas advokatas. Tad priėmus sprendimą skirtis abiejų sutuoktinių sutarimu, yra rekomenduojama kreiptis į patyrusius teisininkus, kurie parengtų sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Tokiu atveju Jūsų drauge su partneriu priimti sprendimai bus įforminti atitinkamai įstatymo nuostatoms ir galėsite būti tikri, jog teismas patvirtins teisėtai parengtą sutartį.


Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu

Pripažinkime, kad šeimoje esant įtemptiems santykiams, ne visada pavyksta bendru sutarimu priimti lemiamą žingsnį ir inicijuoti skyrybas. Būtent dėl šios priežasties įstatyme yra numatyta galimybė vienam iš sutuoktiniui pateikit prašymą ir pradėti skyrybų procesą. Vis dėlto civiliniame kodekse yra įtvirtinti tik keturi atvejai, kai skyrybos gali vykti vienam iš sutuoktinių pateikiant prašymą. Santuoka gali būti nutraukta esant vieno iš sutuoktinio prašymui egzistuojant bent vienai iš toliau įvardintų sąlygų:

 1. sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus
 2. vienas sutuoktinis pripažintas teismo sprendimu neveiksniu po santuokos sudarymo
 3. vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu
 4. vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą

Įstatyme įvardinti kriterijai yra aiškiai apibrėžti apribojant šalių pasirinkimo galimybes. Be to, svarbu šiuo aspektus akcentuoti dar ir tai, jog sutuoktinis pateikęs prašymą nutraukti santuoką negali kelti kito asmens kaltės klausimo, kadangi tokiu atveju skyrybos vieno iš sutuoktinio prašymu nebus įmanomos. To pasekoje nebus byla nagrinėjama supaprastinta tvarka, t.y. ypatingąja teisena. 

Pasirinkimas santuoką užbaigti vieno iš sutuoktinių prašymu šalims yra naudingas tuo, jog  teismas neturi teisės nustatyti iki šešių mėnesių terminą sutuoktiniams susitaikyti taip sustabdant bylos nagrinėjimą. Vadinasi, šalys bus užtikrintos, kad esant tvirtai apsisprendus toliau nebetęsti gyvenimo santuokoje, nereikės bergždžiai bandyti išsaugoti jau ir taip pasibaigusius tarpusavio santykius.

Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės

Šis santuokos nutraukimo būdas yra išskirtinis tuo, jog sutuoktinis, norintis skyrybų gali kreiptis į teismą nepriklausomai nuo to, kiek laiko yra praėję po santuokos. Šiuo atveju itin didelės reikšmė turi byloje pateikiami įrodymai, patvirtinantys arba paneigiantys vieno iš sutuoktinio kaltę dėl (sutuoktinio pareigų pažeidimo) santuokos iširimo. 

Įstatyme yra numatyti keli atvejai, kuomet kito sutuoktinio kaltė yra preziumuojama, t.y. faktas pripažįstamas teisiškai patikimu, kol neįrodyta kitaip. Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu:

 • Asmuo yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą
 • Asmuo yra neištikimas
 • Asmuo žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais
 • Asmuo paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina

Kaip matyti sąrašas yra išsamus, tačiau laikome, kad atskirai reikia apžvelgti situaciją, kai norima išsiskirti, kitam sutuoktiniui esant neištikimam. Pats fakto nurodymas bei gilus įsitikinimas dėl kito asmens neištikimybės nėra pakankamas pagrindas teismui besąlygiškai sutikti su Jūsų pateiktais argumentais. Šiuo konkrečiu atveju pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas į Jūsų pateikiamus įrodymus, kurie turėtų būti aiškiai pagrindžiantys Jūsų teiginius dėl kito asmens kaltės.

Nereiktų suabsoliutinti pateiktos prezumpcijos sąrašo, kadangi iš esmės vadovaujantis dabartine teismų praktika kaltė yra suprantama kaip sutuoktinio pareigų pažeidimas. Plačiąja prasme sutuoktinio pareigos yra lojalumas, savitarpio pagarba ir moralinė bei materiali parama, visapusiškas rūpinimasis vaikais ir visa šeima bei kitos pareigos. Norint pagrįsti savo reikalavimą, kad sutuoktinis yra kaltas, yra būtina įrodyti, kad jis akivaizdžiai pažeidžia savo, kaip sutuoktinio, pareigas. Pavyzdžiui, visiškai neprisideda prie materialiųjų šeimos poreikių tenkinimo ar visiška nesirūpina vaikais.

Nežinant dėl Jums tinkamiausio pasirinkimo skyrybų atveju, rekomenduojame susisiekti ir mūsų kontoros teisininkais, kurie Jums suteiks išsamią informaciją apie efektyviausias teisines galimybes.

Nesant įsitikinus savo sprendimu dėl skyrybų, rekomenduojama susisiekti ir visą situaciją išsamiai aptarti su mūsų kontoroje dirbančia mediatore, kuri privačių konsultacijų su Jumis ir Jūsų antra puse metu, padės identifikuoti kilusias problemas ir patars dėl geriausių sprendimų variantų bei ateities perspektyvų.