Nuomonės
2020-11-03

Ką turite žinote, jei prieš Jus pradėtas ikiteisminis tyrimas?

paskelbė
Deimantė Tiškė

Nepanikuoti, nesiimti neapgalvotų sprendimų bei į situaciją reaguoti racionaliai yra geriausia, ką Jūs galite padaryti dėl savęs, sužinoję apie ikiteisminio tyrimo pradėjimą Jūsų ar Jūsų artimųjų atžvilgiu. Aišku, ne ką mažiau svarbu yra pasikonsultuoti su teisininku dėl geriausio sprendimo priėmimo. Kuo anksčiau tai padarysite, tuo daugiau galimybių turėsite tyrimą pakreipti tinkama linkme. 

Svarbiausias klausimas – išsiaiškinti, koks Jūsų statusas apklausoje: įtariamojo, specialaus liudytojo ar nėra įvardinta. Taip pat svarbu yra žinoti, dėl kokios nusikalstamos veikos padarymo galite būti šaukiamas į apklausą.

Atminkite, į apklausą turite teisę vykti su savo atstovu, t.y. advokatu. Gali būti atvejų, kai Jus kviečiant į atitinkamą instituciją, asmuo, su kuriuo kalbėsite, neužsimins Jums apie galimybę turėti gynėją, tačiau tai yra Jūsų teisė, vadinasi, kad pasirinkimas ja pasinaudoti, ar ne, priklauso tik nuo Jūsų paties. Kiekviena apklausa yra įrašoma, todėl kiekvienas Jūsų pasakytas žodis įgyja itin didelės reikšmės. 

Pagrindinė institucija, atliekanti ikiteisminį tyrimą, yra policija. Lietuvos Respublikos įstatyme nėra numatyta jokių konkrečių ikiteisminių tyrimo terminų. Iš esmės kaip ilgai vyksta tyrimas priklauso nuo kelių aplinkybių – objektų tyrimų, pasislėpusių asmenų paieškos, proceso veiksmų, didelės bylos apimties. Atitinkamoms institucijoms siekiant kuo operatyviau išsiaiškinti galimai nusikalstamą veiką padariusį asmenį galioja preliminarūs terminai. Ikiteisminis tyrimas dėl baudžiamojo nusižengimo turi būti atliktas ne ilgiau nei per tris mėnesius, dėl nesunkių, apysunkių ir neatsargių nusikaltimų ne ilgiau nei per šešis mėnesius, dėl sunkių ir labai sunkių nusikaltimų ne ilgiau per devynis mėnesius. Nepaisant šių įstatymo nuostatų, prokuroras, reikalui esant, turi diskrecijos teisę pratęsti terminus. 

Būtina žinoti, jog atitinkamais atvejais, kai Jūs esate įtariamas dėl nusikalstamos veikos padarymo, Jūs galite būti sulaikomas, tačiau ne ilgiau nei 48 valandoms. Šioje situacijoje svarbiausia yra, kaip greitai Jūs reaguosite. Jei esate sulaikomas, Jūs galite susisiekti su savo gynėju, kuris, reikalui esant, atvys į areštinę bei užtikrins kiek įmanoma greitesnį Jūsų išėjimą į laisvę. Tačiau delsiant iki paskutinės minutės ir dvejojant, Jūs būsite pristatytas į areštinę, kur negalint pasinaudoti mobiliuoju telefonu, Jūs negalėsite imtis jokių veiksmų ir būsite priverstas išbūti visą laiką, t.y. 48 valandas sulaikytu.

Be abejo, turėkite omeny, kad vien tas faktas, jog yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ir Jūs esate įtariamasis, dar nesuponuoja Jūsų kaltumo. Ikiteisminis tyrimas gali būti nutraukiamas ir tokiu atveju teismo gali būti ir išvengta.

Kilus daugiau klausimų, susisiekite su mūsų kontoros teisininkais, kurie Jums pagelbės bet kokiais klausimais susijusiais su ikiteisminiu tyrimu.

Daugiau straipsnių