Įmonių teisė

Kontoros teisininkai teikia teisines paslaugas šioje srityse:
  • Dėl įvairių teisinių formų juridinių asmenų (įmonių), filialų, atstovybių steigimo;
  • Dėl įmonių reorganizacijos, atskyrimo, pertvarkymo (restruktūrizacijos), likvidavimo;
  • Dėl įmonės įstatinio kapitalo formavimo, didinimo bei mažinimo;
  • Dėl akcijų pirkimo, pardavimo, perleidimo;
  • Dėl įmonės vadovų skyrimo, atšaukimo, atsakomybės;
  • Dėl valdymo organų teisių ir pareigų, ginčų su valdymo organų nariais;
  • Dėl akcininkų teisių,jų sutarčių ir iš to kylančių ginčų;
  • Rengiame įmonių įstatus ir kitus steigimo dokumentus;
  • Rengiame įmonės valdymo organų/akcininkų dokumentus (sprendimus, protokolus, pranešimus ir kt.);
  • Atstovaujame įmones ir/arba akcininkus su įmonės akcininkais, trečiaisiais asmenimis derybose, valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose, ikiteisminėse institucijose, visų instancijų teismuose;


Mūsų ekspertai

Aušra Ručienė
Advokatė, kontoros įkūrėja
Ieva Vileikė
Advokato padėjėja
Deimantė Tiškė
Advokato padėjėja/Mediatorė

Leiskite pasirūpinti profesionalams